Langå sogn:

Views: 4590

Langå sogn med Langå Stationsby beliggende, hvor den jyske længdebane passerer Gudenåen                         og mødes med banen Langå-Struer,
og Hollerup (samling af gårde og huse) – her er fundet de ældste spor af mennesker her i landet,                       fra mellemistiden.Langå stationsby:
Kirken
Stationen
Skole
Missionshus
Kommunekontor
Bibliotek 
Kulturhus
Arkiv
Plejehjemmet Kildevang og Byparken
Stiftelse (oprettet 1655)Gårde: Langågård – Søgård – Johannesberg (udstykket)

Banens historie:         Langå kirke:

Billeder Langå sogn:       Bredgade:

Kulturhuset 100 år 2014