Bestyrelse.

Views: 1619

Bestyrelsen for Langå Egnsarkiv pr. april 2024:

Formand: Ejnar Kalstrup, Langå, tlf. 30625272

Næstformand:  Birgith Yde,  Langå, tlf. 21484511

Sekretær: Lou Næraa, Langå, tlf. 22817871

Bestyrelsesmedlem: Kurt Hermansen,  Langå, tlf. 27398606

Bestyrelsesmedlem: Jens Bach Jensen. Langå, tlf. 50149027

Øvrige medarbejdere:

Kasserer: Birgit Hansen, Langå, tlf. 28138001

Jytte Frederiksen,  Langå, tlf. 86461385

 Egon Kristensen, Langå, tlf. 30127398

Suppleanter:

Connie Kragh, Langå

Birgit Hansen, Langå

Siden senest opdateret 11 april 2024