Bestyrelse.

Visits: 1615

Bestyrelsen for Langå Egnsarkiv:

Formand:                Ejnar Kalstrup, Langå, tlf. 30625272

Næstformand:       Birgith Yde,  Langå, tlf. 21484511

Sekretær:                 Kirsten Øbro, Randers, tlf. 61668078

                                     Kurt Hermansen,  Langå, tlf. 27398606

                                     Jens Bach Jensen. Langå, tlf. 50149027

Øvrige medarbejdere:

Kasserer:                  Birgit Hansen, Langå, tlf. 28138001

                                      Jytte Frederiksen,  Langå, tlf. 86461385

                                      Egon Kristensen, Langå, tlf. 30127398

Suppleanter:

Connie Kragh, Langå

Birgit Hansen, Langå