Div. billeder Helstrup.

Visits: 155

Tur til København ca. 1953

Helstrup skole udflugt til Købehavn. ca. 1953
Stående række fra venstre: Guiden (Runkel) – Kaj Mindahl – Kurt Hermansen – Lærer Anna Nielsen – Grethe Vestergård – Birgith Højlund – Kurt Olsen – Minna Hvid Nielsen – Kirsten Jørgensen – Inga Nielsen – Henry Hermansen
Forreste række fra venstre: Egon Olesen – Henry Bentsen – Regnar Bach Christensen – Thorkild Madsen – Niels Møller Vestergård – Carsten Lang – Hugo ? – Henning Vestergård.Helstrup sogn:

Helstrup skole ca. 1950

Helstrup skole Ca. 1949
Bagerste række fra Venstre: Grethe Busch – Birgith Højlund – Ida Christensen – Asta Jensen – lærer Kofoed. Midterste række fra venstre: Jørgen Mindahl – Frode Bach – Åge Højlund – ? – Ejlersen – Gerda Koldkur – Niels Møller Vestergård – Kaj Georg Knudsen . Forreste række fra venstre: Carsten Lang – Thorkild Madsen – Knud Erik Andersen – Kaj Mindahl – Henry Bentsen – Henning Vestergård – Grethe Vestergård – Anna Lise Bach – Minna Hvid Nielsen – Inga Andersen.

Helstrup skole 1957 ?

Bagerste række fra v. Eva Madsen – Lissi ? – Inge Pedersen – Mona Elsborg Koldbæk – Kirsten Svendsen -Hanne Olsen Mellemste Række fra V. Lærer Anna Nielsen – Ebbe Støvring – Svend Christensen – Ove Hvid Nielsen – Niels M.B. Lauersen – Alex Elsborg Koldbæk – Poul Eskildsen – Lærer ? Nederste række fra V. Inger Lauersen – Lizzie Baarup Jensen – Herluf Bach Christensen – Lars Sørensen – Kuno Jørgensen – Ib Nielsen – Ebbe Bruun. Tak til Ove Hvid Nielsen for navne.

Helstrup skole 1938.

Stående fra v. : Henny Hermansen – ? – ? – ? -? . Midterste række fra v. ? – ? – Lissy Olsen -? – ?. Forreste række fra V. ? – Vagn Christensen – Per Hermansen – Else Højlund – ? – ?.

Helstrupvang: Adam og Smed Søren Lauersen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smed i Helstrup Marius Lauersen. Arbejdsvogn med gummihjul, det var nyt.