Om Arkivet

Visits: 1406

Langå Egnsarkiv

Foreningen er stiftet 29. april 1970. Foreningens formål er drift og vedligeholdelse af arkivet og formidling af lokalhistorien. Øverste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år i marts måned.
Arkivet har til formål at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset kilde af ikke statslig oprindelse med tilknytning til sognene i lokalområdet.
Lokalarkivet rummer et væld af bøger papirer og billeder fra lokalområdet.
Disse arkivalier er indleveret af offentlige institutioner, foreninger eller private fra lokalområdet.
Offentlige institutioner, som dækker et større område som herredet, politikredsen, amtet osv. har afleveret til landsarkivet og rigsarkivet.
Lokalarkivet har en del fotokopier af materialer fra landsarkivet og rigsarkivet, som f. eks. kopier af kirkebøger og folketællingslister fra lokalområdet.
Kig ind og se, hvad vi har.
Alle finder noget.
Har du selv noget om folk, begivenheder, foreninger eller bygninger fra lokalområdet, er vi interesseret.
Vi overtager gerne bøger, papirer og billeder og passer på dem efter alle kunstens regler.
Hvis du ønsker at beholde sagerne selv, vil vi gerne have kopier af det. Vi sørger selv for kopiering både på papir og edb.

Hvis du selv kan scanne billeder eller har digitale fotos af lokalhistorisk interesse, må du meget gerne sende dem på e-mail som vedhæftet fil til:

Smid det ikke ud