ARKIVETS FORMÅL:

Visits: 982

Langå Lokalhistoriske Forening og Arkiv har til formål at indsamle og bevare skriftligt, historisk materiale med tilknytning til sognene i den tidligere Langå Kommune og dens borgere, foreninger, virksomheder og institution er i fortid og nutid.

Langå kommune bestod før sammenlægningen med Randers  i 2007 af følgende sogne:

Langå, Torup, Øster Velling, Helstrup, Grensten, Værum , Ørum, Laurbjerg, Granslev og Houlbjerg sogne.

Ved sammenlægningen forsvandt Laurbjerg, Granslev og Houlbjerg sogne. Materiale herfra efter 2007 hører derfor hjemme i Faurskov Kommunes Lokalarkiver.

Arkivalierne registreres og opbevares forsvarligt efter forskrifterne således, at det bliver bevaret for eftertiden på bedste måde.

Det indsamlede materiale stilles til rådighed for offentligheden efter gældende regler om tilgængelighed i Arkivloven, så vi alle kan få adgang til vores lokale kulturarv.